اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید یا می‌خواهید ما را از وجود مشکلی در سیستم آگاه کنید، با بیکار صحبت کنید. برای اینکار می‌توانید از صفحهٔ پشتیبانی بیکار استفاده کنید.

bikar11@gmail.com

همچنین در صورت ایجاد مزاحمت برای شما، می‌توانید با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس http://www.cyberpolice.ir از اطلاعات تماس پلیس فتای محل سکونت خود آگاه شوید و موضوع را از آن طریق پیگیری کنید.

شماره تماس پشتیبانی:۰۹۱۰۰۸۴۵۹۰۰