کارشناس مدیریت و سازماندهی اسناد و مدارک بایگانی نمایه

نام سهیل
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۰۲۷۷۰۷۵۵
سوابق کاری کارشناس مدیریت و سازماندهی اسناد و مدارک فنی و غیر فنی ٬ بایگانی راکد و جاری ٬ مدیریت و راه اندازی کتابخانه استاندارد و دیجیتال ٬ نمایه سازی ٬ فهرستنویسی مدارک ٬ کتاب ٬ مجلات و سازماندهی آرشیوهای مهندسی و غیره ٬کلیه امور مربوط به کتابداری و مجموعه
سازی ٬ توسط کارشناسعلوم اطلاعات و دانش شناسی با سابقه مفید
همکاری تمام وقت ، مشاوره و کار پاره وقت .
دارای مدرک عالی نمایه سازی و چکیده نویسی – کارشناسی بازاریابی مطبوعاتی- کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی – به پایان رساندن دوره مستند سازی مدارک ایزو ۹۰۰۰ – دوره امور گمرکی و ترخیص کالا – دوره مدیریت شبکه
LAN
سایر مهارتها
کارشناس مدیریت و سازماندهی اسناد و مدارک بایگانی نمایه

پیمایش نوشته