آموزشگاه فرش بافی بامدرک فنی وحرفه ای

نام تهمینه یزدان بخش
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۸۸۲۵۱۷۴۳
سوابق کاری آموزش تخصصی بافت فرش وتابلوفرش ابریشمی
*تضمین کارپس ازآموزش
*کسب درآمدمناسب ودایم
*بیمه تامین اجتماعی وبازنشستگی
*وام مشاغل خانگی
*دریافت مدرک فنی وحرفه ای
*ارایه ابزار ولوازم بافت ونخ ونقشه
*نماینده رسمی شرکت فرش دارکوب
*شرایط مناسب برای شاغلین(حتی جمعه ها)
سایر مهارتها
آموزشگاه فرش بافی بامدرک فنی وحرفه ای

پیمایش نوشته