اماده به کار سرایدار در تهران و سمنان

نام امیر البرزی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۱۳۵۶۹۹۶۳
سوابق کاری ماده کار سرایدار
اماده برای استخدام در تهران ، ری و سمنان
اماده استخدام در شرکت ها ، صنایع

با داشتن ۱۵ سال گواهینامه رانندگی و توانایی برای:
نقاش ساختمان
کار نگهبانی یا سرایداری و دارای مهارت فنّی تعمیرات جزیی منزل و
کار در شرکتها و منازل

امیر البرزی

سایر مهارتها
اماده به کار سرایدار در تهران و سمنان

پیمایش نوشته