اجرای سقف شیبدار

نام Meysam
شهر کرج
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار كرج
تلفن ۰۹۳۵۸۷۹۰۹۸۷
سوابق کاری جرای سقف شیبدار.الاچیق.سردرب.ویلایی.پیشانی و سوله.با ارائه طرح۳Dقبل از اجرای کار برای دید بهتر کارفرما.
سفال ترک .سفال طبرستان.پرچین.ورق طرح سفال و پلی کربونات.
۰۹۳۵۸۷۹۰۹۸۷
۰۹۳۰۷۴۱۸۲۹۳
قرداد با کلیه پیمانکاران شهرداریها شرکتهاو شخصیها.با تشکر از سایت ایستگاه
سایر مهارتها
اجرای سقف شیبدار

پیمایش نوشته