نویسنده سینما

نام غفوری
شهر کرج
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار كرج
تلفن ۰۹۳۵۴۱۰۸۱۸۷
سوابق کاری
سایر مهارتها نویسنده سینما آماده همکاری با سایت ها و نشریات
نویسنده سینما

پیمایش نوشته