عکاسی تبلیغاتی و سفارشی

نام مسعود تجویدی
شهر اهواز
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار خوزستان
تلفن ۰۹۳۹۸۹۶۴۹۹۷
سوابق کاری
سایر مهارتها
عکاسی تبلیغاتی و سفارشی

پیمایش نوشته