رنگ آمیزی ساختمان

نام حسین خوشنویس
شهر اهواز
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار خوزستان
تلفن ۰۹۳۸۷۸۱۱۶۲۸ – ۰۹۱۶۹۱۷۶۹۶۱
سوابق کاری رنگ آمیزی ساختمان ، رنگ آمیزی مولتی کالر ، رنگ آمیزی کیلر و سیلر ، رنگ روغن ، رنگ آمیری مولتی کاور ، رنگ آمیزی کنتکس ،
سایر مهارتها
رنگ آمیزی ساختمان

پیمایش نوشته