کوره صنعتی تولیدزغال لیمو

نام زغال مرکزی
شهر تهران
مدرک تحصیلی تهران
محدوده ی کار
تلفن ٠٩١٠٤٥١٣٢٣٣
سوابق کاری کسانی که دنبال راه اندازی کارگاه تولید زغال لیمو هستند، اگر یکمی تحقیق وبرسی کنند میفهمند که تمام زغالهای باکیفیت داخل بازاربصورت سنتی تولید میشود،پس درنتیجه کسانی که خودراتولیدکننده کوره صنعتی تولیدزغال معرفی میکند افرادی سودجوبیشترنیستند، چراکه اگرکیفیت زغال صنعتی خوب بود تمام کسانی که درجهرم زغال تولید میکنندکه بالغ بر٥٠٠٠نفرمیشوندهمگی کوره های سنتی راجمع میکردندوزغال رابروش صنعتی تولیدمیکردندکه خیلی راحتراست ،شرکت زغال مرکزی روش تولید زغال سنتی پیشرفته بدون دودوالودگی زیست محیطی رابتمام عزیزانی که مائل بیادگیری این روش هستنداموزش میدهد،علاقه مندان میتوانند برای بازدید ازکارگاه وتاییدکیفیت زغال تولید ی ماحظوراتشریف آورده وبادیدبازاقدام براه اندازی خط تولید زغال لیمو نمایند،تاخدانکرده در دام افراد سود جو نیافتن،باتشکر…. زغال مرکزی(صوفی)۰۹۱۰۴۵۱۳۲۳۳
سایر مهارتها
کوره صنعتی تولیدزغال لیمو

پیمایش نوشته