آماده به کار(نصاب اسکلت)

نام محمدي
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۳۴۴۵۸۳۲
سوابق کاری پیمانکار اسکلت فلزی
آماده همکاری با شرکتها وکارخانه های سازنده بصورت کنتراد
باابزار کامل مورد نیاز
دارای نیروی کار با تجربه وحرفه ای
کیفیت وسرعت بالا
قیمت مناسب ورقابتی
سایر مهارتها
آماده به کار(نصاب اسکلت)

پیمایش نوشته