مهندس معمار

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۰۷۸۲۷۹۵۹
سوابق کاری مهندس معمار، با بیش از ۱۵ سال تجربه کاری در شرکتهای مشاور و پیمانکاری ( شامل پروژه های بلند مرتبه و انبوه سازی) در پستهای مهندس طراح، اجرا، سرپرست دفتر فنی و سرپرستی کارگاه مشغول به فعالیت بودم.
سایر مهارتها
مهندس معمار

پیمایش نوشته