جوانی هستم آماده به کار جهت نظافت منازل و ساختمان

نام
شهر کرج
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار كرج
تلفن ۰۹۳۵۹۴۸۴۴۱۵
سوابق کاری جوانی هستم کاری/وقت شناس/و متعهد به کار جهت نظافت منازل و ساختمان و راه پله ها
با قیمت متناسب با شرکت خدماتی
مجرب و با تجربه کار در شرکت خدماتی
اکنون نیز در شرکت مشغول هستم
هم نیروی آقا و هم نیروی خانم جهت امور نظافتی
سایر مهارتها
جوانی هستم آماده به کار جهت نظافت منازل و ساختمان

پیمایش نوشته