پخش تراکت وامور خدماتی

نام کامران اصلانپور
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۷۰۷۵۸۶۱۹
سوابق کاری آماده به کار در زمینه های پخش و توزیع تراکت و کلیه امور خدماتی با کلیه شرکتها/مراکز درمانی/گردشگری،هتلها(تبلیغات و بازاریابی)/زیبایی وداروخانه ها و……کوتاه مدت و بلند مدت/ساعتی و….
سایر مهارتها
پخش تراکت وامور خدماتی

پیمایش نوشته