آماده به همکاری” مهندس عمران”

نام موسوي
شهر شیراز
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار شيراز
تلفن ۰۹۱۷۷۰۰۵۴۷۹
سوابق کاری اظر ساختمان(عمران)
دارای ۲ پروانه اشتغال
۱_نظارت
۲_اجرا
از وزارت راه و شهرسازی؛
سابقه کار ازسال ۸۶،
(دارای تاییدیه شغلی)
همکاری با ۲شرکت مهندسین مشاور معماری شهرسازی به عنوان ناظر مقیم
و همکاری با
مهندسین آرشیتکت ارشد
به نام و خاص شیراز

درخواست مصاحبه جهت استخدام در شرکتهای مشاور،
پیمانکاری و مجری
جهت نظارت و اجرا پروژه های کارگاهی ساختمانی و ابنیه
در شیراز و جنوب ایران را دارم
(توانمند در دفتر فنی و صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای ابنیه)

***تصویر بالا از آخرین نمای اجرا شده تحت نظارت خودم میباشد.

سایر مهارتها
آماده به همکاری” مهندس عمران”

پیمایش نوشته