آماده به کار حسابداری

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۸۹۱۵۴۲۲۴
سوابق کاری تهیه و ارسال اظهارنامه های مالیاتی مودیان حقوقی و حقیقی
تهیه و تنظیم صورتهای مالی و بستن حساب ها
تهیه سود و زیان به صورت ماهانه و گزارش های نموداری درآمد و هزینه
ایجاد ساختار حسابداری در شرکت یا فروشگاه
تهیه و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
تشکیل پرونده و دریافت گواهی و تعیین تاریخ مشمولیت ارزش افزوده
دریافت مفاصا حساب ارزش افزوده و پیگیری پرونده ها سالهای ۸۶ تا ۹۴ و دریافت بخشودگی ماده ۲۲ و ۲۳ مالیات ارزش افزوده
تهیه و ارسال گز ارش فصلی سه ماهه
آشنایی کامل به قوانین مالیات ارزش افزوده و رفع مغایرت دفاتر
تهیه و ارسال لیست بیمه و آشنایی با قوانین بیمه و معافیت های بیمه ای
تهیه و تنظیم دفاتر قانونی
شرکت در جلسات دفاع مالیاتی و هیئت بدوی
آشنایی با معافیت های مالیاتی
آشنایی با معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان
آشنایی حسابداری پیمانکاری، تولیدی، فروشگاهی،
پنج سال سابقه مدیریت مالی
تسلط کامل به نرم افزارهای ( همکاران، تراز،پیوست، سپیدار، هلو، رافع، برلیان، محک، گیو، پازل)
سایر مهارتها
آماده به کار حسابداری

پیمایش نوشته