طراحى و ترسیم

نام محمدپور
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ٠٩٣٧٩١٤٥١٠٩
سوابق کاری طراحى دکوراسیون داخلى و خارجى
و ترسیم با نرم افزارهاى AUTO CAD, 3D MAX ,….. و شیت بندى
سایر مهارتها
طراحى و ترسیم

پیمایش نوشته