نقشه محاسباتی یکروزه با سازه ۹۰

نام حمید افتخاری
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۷۷۵۲۸۲۰۰
سوابق کاری نقشه محاسباتی یکروزه با سازه ۹۰
طراحی فاز ۱و ۲ نظام مهندسی
گروه طراحی مجرب با سابقه درخشان
مسلط به ضوابط شهرداری
دفاع در کمیسیون مربوطه
طراحی سازه های خاص
حداقل مصرف آهن مصرفی
مورد تائید نظام مهندسی و سازمان مسکن وشهر سازی
دارای رزومه درخشان
همکاری با مشاوران منتخب شهرداری تهران
دارای آتلیه تخصصی طراحی

معماری – سازه – برق و مکانیک
تائید نظام -نظارت و اجرا
در اسرع وقت
با کادر کامل طراحی و اجرا
مجری حقیقی و حقوقی
مهندسین مشاوراثر پویش پارس
www.Raheng.com
شماره نظام مهندسی ۷۰۳۰۴-ح -۱۰

سایر مهارتها
نقشه محاسباتی یکروزه با سازه ۹۰

پیمایش نوشته