سفارش دست ساز های بافت

نام سمیرا کشاورزی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۹۵۲۵۴۷۴۴
سوابق کاری
سایر مهارتها
سفارش دست ساز های بافت

پیمایش نوشته