آماده همکاری حسابدار کمک حسابدار کارمند مالی لیسانس

نام ع.الف
شهر کرج
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار كرج
تلفن ۰۹۱۰۹۳۹۶۵۶۰
سوابق کاری آماده به کارلیسانس حسابداری: حسابدار ، کمک حسابدار ، مدرس ، کارمند اداری و دفتری ، انبار دار …

آماده به کارلیسانس حسابداری: حسابدار ، کمک حسابدار ، مدرس ، کارمند اداری و دفتری ، انبار دار …
اینجانب علیرضا امانپور ساکن کرج با سوابق تحصیلی و کاری زیر:
سوابق تحصیلی :
دیپلم حسابداری هنرستان سایپا
فوق دیپلم حسابداری صنعتی دانشگاه قالبهای صنعتی ایرن خودرو
لیسانس حسابداری صنعتی دانشگاه قالبهای صنعتی ایرن خودرو
مهارتها:
آشنایی با کامپیوتر و اینترنت ، آشنایی با مجموعه آفیس و اکسل، آشنایی با نرم افزار حسابداری هلو و رافع ، آشنایی با نرم افزار حسابداری آسان، آشنایی با برنامه سپیدار و…
آشنایی و گذراندن دوره های تحریر دفاتر ، و آشنایی و دوره های حقوق وو دستمزد و…
سوابق کاری :
آبفا –کارآموز تحصیلی (کمک حسابدار) – ۴ ماه در دو مقطع تحصیلی
پخش موبایل حافظ – حسابدار-۱۸ ماه (یکسال و نیم)
پخش موبایل تات- حسابدار – ۱۰ماه
گالری فرش رز- حسابدار (پاره وقت)- از ۹/۹۴ تا کنون
و تدریس نرم افزارهای هلو و آسان و مباحث حسابداری
آماده همکاری با شرکت ها ، موسسات و ارگان های دولتی و خصوصی می باشم ( به صورت تمام وقت و نیمه وقت)
و همچنین آماده همکاری با موسسات آموزشی جهت تدریس به صورت نیمه وق

سایر مهارتها
آماده همکاری حسابدار کمک حسابدار کارمند مالی لیسانس

پیمایش نوشته