مهندس صنایع

نام pedjvak
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۳۶۱۱۵۵۵
سوابق کاری مهندس صنایع / تولید صنعتی – فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دارای ۱۴ سال سابقه کار (بیمه ای) در بخش برنامه ریزی / کنترل پروژه
درحال حاضر شاغل میباشم ولی بدلیل سکونت خانواده در تهران و دوری از محل کار
نیازمند تغییر شغل می باشم
در صورت نیاز رزومه کاری به ایمیل یا فاکس ارسال خواهد
سایر مهارتها
مهندس صنایع

پیمایش نوشته