آماده به کار در آموزشگاه درس فیزیک

نام مهدی نوعی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۰۲۲۶۶۵۵۳
سوابق کاری اینجانب مهدی نوعی باهوش دبیر فیزیک با ۱۴ سال سابقه ی کار آماده ی همکارس با مدارس و آموزشگاه ها در زمینه ی تدریس فیزیک می باشم.
۰۹۱۰۲۲۶۶۵۵۳
۰۹۳۵۳۴۷۴۹۶۴
سایر مهارتها
آماده به کار در آموزشگاه درس فیزیک

پیمایش نوشته