رانندگی

نام حیدر نجفی تبار
شهر قم
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار قم
تلفن ۰۹۳۰۰۲۳۸۳۳۲
سوابق کاری راننده آماده بکار سمند مدل ۸۸
سایر مهارتها
رانندگی

پیمایش نوشته