آماده به کار (مدرس حسابداری و نرم افزار جهت تدریس )

نام ع.الف
شهر کرج
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار كرج
تلفن ۰۹۳۶۶۲۰۶۹۵۳
سوابق کاری مدرس حسابداری و نرم افزار جهت تدریس
حسابداری و حسابرسی
نرم افزارهای مالی و حسابداری هلو ،آسان ،اکسل
مباحث حسابداری مقدماتی تکمیلی، بهای تمام شده ،مباحث ارزش افزوده ،حسابداری صنعتی
حقوق و دستمزد
مباحث حسابداری بازرگانی و فروشگاهی
حسابداری خدماتی
آماده به کار جهت تدریس در آموزشگاه ها ،دانشگاه ها
جهت تدریس کلیه دروس رشته حسابداری و مالی
علیرضا امانپور ۰۹۳۶۶۲۰۶۹۵۳
سایر مهارتها
آماده به کار (مدرس حسابداری و نرم افزار جهت تدریس )

پیمایش نوشته