آقای حسابدار و امور اداری ومدیریتی در تهران و کرج

نام مهدی فراهانی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران و كرج
تلفن ۷۷۳۲۹۶۸۰ – ۰۹۱۲۵۵۸۷۲۹۴
سوابق کاری اینجانب مهدی فراهانی دارای تحصیلات کارشناسی ارشد آماده همکاری با شرکتها و موسسات میباشم
Email: Mahdifarahani370@ yahoo.com

کارشناس حسابداری
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (مدیریت مالی

سوابق؛متروتهران
.شرکت جهان کوثر مدت سه سال درسمت حسابدارانباروسرپرست انبار وزارت امور خارجه مدت دو سال کارمند اداری

مرکز خرید گلچین لاله مدت دوسال در سمت سرپرست و مدیر فروشگاه

موسسه حسابداری سرمایگان یکسال درسمت حسابدار

سایر مهارتها
آقای حسابدار و امور اداری ومدیریتی در تهران و کرج

پیمایش نوشته