موسسه فرهنگی هنرد تبلیغاتی نوای باران

نام مؤسسه فرهنگی هنری نوای باران
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۸۸۵۲۷۱۹۳ – ۸۸۵۲۷۱۹۴ – ۸۸۱۷۴۰۱۸ – ۸۸۵۲۱۷۴۶
سوابق کاری ۱ـ برگزاری همایش و سمینار و بر پایی نمایشگاه و جشنواره هنری
۲ـ تهیه فیلم های تلویزیونی و ویدئویی و انیمیشن و رایانه ای بلند و کوتاه اعم از داستانی مستند آمورشی صنعتی و تاریخی متناسب با اهداف موسسه
۳ـ تاسیس نگار خانه و برگزاری نمایشگاه هنری
۴ـ برگزاری کنسرت های موسیقی و تهیه و تولید آلبوم های موسیقی
سایر مهارتها
موسسه فرهنگی هنرد تبلیغاتی نوای باران

پیمایش نوشته