آماده بکار برای نویسندگی

نام ذوالقدری
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۸۵۳۶۶۶۵۷
سوابق کاری آقایی هستم لیسانسیه با چند سال سابقه در زمینه نویسندگی وتهیه مطلب ومحتوا
برای برخی نشریات بخصوص نشریات کشاورزی ،غذایی وحتی سیاسی و دارای کلکسیونی از
مطالب و موضوعات میباشم آماده همکاری پاره وقت یا تمام وقت با نشریات و ماهنامه ها
سایر مهارتها
آماده بکار برای نویسندگی

پیمایش نوشته