تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک(تمامی مقاطع

نام تاتلاری
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۶۷۰۸۰۶۰
سوابق کاری مهندسی مکانیک-جامدات

ریاضی(هفتم-هشتم-نهم)

علوم ریاضی و فیزیک(دهم-یازدهم-دوازدهم)

هر جلسه ۲ ساعت تدریس مفید

سایر مهارتها
تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک(تمامی مقاطع

پیمایش نوشته