آماده به کار مالیاتی

نام mojgan
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۳۵۶۵۷۷۷۵۸
سوابق کاری مژگان نادری. با بیش از ۱۰ سال سابقه آماده برای همکاری در زمینه تحریر دفاتر. و تهیه و ارسال لیست بیمه. مالیات حقوق. ارزش افزوده و معاملات فصلی

تلفن ۹۳۵۶۵۷۷۷۵۸

سایر مهارتها
آماده به کار مالیاتی

پیمایش نوشته