لیسانس مکانیک جویای کار

نام ehsan
شهر کرمان
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار كرمان
تلفن ۰۹۰۱۲۵۶۱۳۹۶
سوابق کاری فارغ التحصیل دانشگاه ملی و توانایی نقشه خوانی piping و نقشه صنعتی و کار با نرم افزار ansys و solid
سایر مهارتها
لیسانس مکانیک جویای کار

پیمایش نوشته