مهندس برق و ابزار دقیق

نام م رجبی
شهر کرج
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۳۶۲۱۶۸۵
سوابق کاری مهندس برق و ابزار دقیق
سابقه کار در صنایع
خودرو
نیروگاه و سد
اتوماسیون
کنترل و ابزار دقیق
سایر مهارتها
مهندس برق و ابزار دقیق

پیمایش نوشته