آماده به کار در کرج لیسانس حسابداری

نام ع.الف
شهر کرج
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار كرج
تلفن ۰۹۳۵۶۲۵۲۸۶۷
سوابق کاری اینجانب علیرضا نوروزی متولد سال ۱۳۶۴ ساکن کرج مهرشهر
سوابق تحصیلی : لیسانس حسابداری
سابقه کارمرتبط :
۱- ۲ سال به سمت حسابدار مالی در شرکت بازرگانی
۲- ۲سال به سمت سرپرست انبار در شرکت بازرگانی
۳- ۹ ماه کار در شرکت حسابرسی مالیاتی
۴- ۱ سال کار به همراه ممیز دارایی
۵- یک دوره انبارگردانی در شرکت پارس الکتریک

سوابق غیر مرتبط:
۱- کار در مجموعه صنعتی

آماده همکاری با شرکت ها و موسسات و ارگان ها می باشم.
تلفن:۰۹۳۵۶۲۵۲۸۶۷

سایر مهارتها
آماده به کار در کرج لیسانس حسابداری

پیمایش نوشته