طراحی ونقشه کشی صنعتی پروژه ای

نام نوری مهر
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۳۱۸۹۳۷۲
سوابق کاری طراحی ونقشه کشی صنعتی پروژه ای با نرم افزار SOLIDWORK ,AUTOCAD ,CATIA
طراحی مخازن تحت فشار صنایع نفت و گاز و صنایع غذایی و ارایشی
طراحی مبدل های حرارتی SHELL
سایر مهارتها
طراحی ونقشه کشی صنعتی پروژه ای

پیمایش نوشته