راننده بیل مکانیکی

نام محمد نوری
شهر کرمانشاه
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار كرمانشاه
تلفن ۰۹۱۸۹۳۷۲۲۷۲
سوابق کاری راننده بیل مکانیکی زنجیری با بیش از۱۳سال سابقه
همراه ” ۰۹۱۸۹۳۷۲۲۷۲ محمد نوری
سایر مهارتها
راننده بیل مکانیکی

پیمایش نوشته