نقاشی مینیاتوری

نام نقاشی مینیاتوری
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۳۵۵۰۲۸۴۵۸
سوابق کاری ۳ بار

طراحی و انجام انواع نقاشی مینیاتوری
بر روی دیوار سقف یا سطح مورده نظر شما
طراحی تابلوهای نقاشی در سایزه مورد نظر شما

سایر مهارتها
نقاشی مینیاتوری

پیمایش نوشته