جویای کار در کتابخانه

نام محمدی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۳۸۴۲۷۶۵۰۹
سوابق کاری ۲۳ بار

بازنشسته آقا۵۶ ساله دارای لیسانس مدیریت ،فعال وعلاقه مند بکاردرمحیط کتابخانه بصورت تمام وقت یا نیمه وقت

سایر مهارتها
جویای کار در کتابخانه

پیمایش نوشته