حسابدار پاره وقت مدیر مالی پاره وقت

نام علی نصرتی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۲۴۹۱۱۷۹ – – ۰۹۰۱۹۶۴۱۱۷۹
سوابق کاری مشاوره مالی و خدمات حسابداری

شرح

تمام خدمات حسابداری(تهیه اظهارنامه ،صورتهای مالی، دفاتر قانونی ، اصلاح حساب ، استقرار سیستم های مالی و حسابدار ی)

طراحی نرم افزاری و سخت افزاری سیستم حسابداری ,متناسب با موضوع فعالیت موسسه ( دستی و مکانیزه )

بازنگری نرم افزاری و سخت افزاری سیستم حسابداری موجود و ارتقا’ آن متناسب با حجم وموضوع فعالیت موسسه

ارزیابی تخصصی و بهره وری نیروی انسانی در حوزه حسابداری

همکاری در تهیه اساسنامه شرکتها، صورتجلسات مجامع، هیأت مدیره و …

همکاری در تهیه آئین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز شرکت.

همکاری در زمینه گزارشات توجیهی و برگزاری مجامع مربوط به افزایش سرمایه شرکتها.

مشاوره در بررسی مطالعات فنی ، اقتصادی و سرمایه گذاری وارائه نتایج حاصل از تحلیلهای مالی

همکاری در تهیه صورتهای مالی ضمنی وسالانه موسسات و شرکتها.

تهیه صورتهای مالی تلفیقی گروه شرکتها

تهیه صورتهای مالی از مدارک ناقص

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی

پیگیری و تکمیل مدارک حسابداری معوق

اصلاح حسابها

تنظیم گزارشهای مالی جهت بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری

مشاوره جهت انتخاب نرم افزارهای رایانه ای

نصب ,آموزش و کدینگ نرم افزارهای رایانه ای

سایر مهارتها
حسابدار پاره وقت مدیر مالی پاره وقت

پیمایش نوشته