همکاری در زمینه حسابداری

نام نقدی
شهر کرج
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار كرج
تلفن ۰۹۱۹۷۴۲۵۷۴۷
سوابق کاری آماده به کار حسابداری
مسلط به مباحث حسابداری
با بیش ۴ سال سابقه کار در شرکت های پخش و تولیدی
محدوده تهران و کرج
۰۹۱۹۷۴۲۵۷۴۷
سایر مهارتها
همکاری در زمینه حسابداری

پیمایش نوشته