ثبت شرکت

نام محمد حسین حفظی صالحیl
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۳۲۲۴۷۴۳
سوابق کاری ثبت شرکت تعاونی ، تغییرات ، انحلال
کارشناس و مشاور ( در محل شما. ) با ۳۰سال سابقه
اشنا به کلیه مقررات ، ایین نامه ها و دستور العمل های تعاون
سایر مهارتها
ثبت شرکت

پیمایش نوشته