نقشه برداری

نام نیمالطف الهی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲ – ۴۹۳ ۷۵ ۵۹ , ۰۲۱ – ۸۶ ۰۹۳۱ ۴۲
سوابق کاری ارائه کلیه ی خدمات مهندسی نقشه برداری

از قبیل پیاده سازی فونداسیون ، تهیه ی نقشه

هایAs Built ، تهیه ی نقشه های توپوگرافی ،

سازه های هیدرولیکی ، نقشه برداری تونل ، راه ،

ابنیه ، تهیه سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)

تهیه نقشه های کاداستر ، مقاطع طولی و عرضی

، تهیه نقشه های رقومی ، مکان یابی ، تهیه

نقشه های آسیب پذیری پروژه ها ، محاسبات

احجام خاکی و …

آموزش تخصصی توتال استیشن های سری :

Leica – TS , Nikon – NivoC

آموزش تخصصی نرم افزارهای

سایر مهارتها
نقشه برداری

پیمایش نوشته