لیسانس زبان انگلیسی آقا مسلط به مکالمه و مکاتبه

نام کیانی
شهر تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۰۲۲۶۰۶۷۷
سوابق کاری آقا لیسانس زبان انگلیسی با تسلط کامل بر مکالمه و مکاتبه به زبان انگلیسی آماده همکاری تمام وقت با شرکت ها در زمینه بین الملل.مشخصات آگهی
سایر مهارتها
لیسانس زبان انگلیسی آقا مسلط به مکالمه و مکاتبه

پیمایش نوشته