طراحی و نقشه کشی واجرای معماری داخلی

نام علیرضا نجفوند
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۱۷۵۶۰۷۶
سوابق کاری اینجانب بامدرک معماری وبیش از ۱۷ سال سابقه کار ی دز ضمینه طراحی معماری ومعماری داخلی واحدهای مسکونی وتجاری ونمایشگاه واحدهای صنعتی واجرای کلیه واحدهای مربوطه
سایر مهارتها
طراحی و نقشه کشی واجرای معماری داخلی

پیمایش نوشته