مدیر مالی شرکتهای تولیدی

نام علی توکلی
مدرک تحصیلی لیسانس
محدوده ی کار اراک
حقوق درخواستی ۲۰۰۰۰۰۰۰
تلفن ۰۹۱۸۶۰۰۰۰۰
سوابق کاری ۷سال شرکت تولیدی رویین ساز اراک و۵سال شرکت شایان برق
سایر مهارتها مدیریت امور ادرای وپیاده سازی ایزو
مدیر مالی شرکتهای تولیدی

پیمایش نوشته