هوشمند سازی ساختمان BMS

نام کیمیا گران
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار قزوین
تلفن ۰۲۸۳۳۳۵۲۶۱۸
سوابق کاری طراح و مجری پروژه های هوشمند سازی و فروشنده سیستم های کنترلی و مانیتورینگ مربوطه
شرکت کیمیاگران انرژی باکادر مجرب از مهندسین برق ، کنترلدر چند سال گذشته پروژه های متعددی در زمینه اتوماسیون و هوشمند سازی ساختمانها داشته است
سایر مهارتها
هوشمند سازی ساختمان BMS

پیمایش نوشته