نقشه بردار و کارشناس رسمی دادگستری

نام شرکت نقشه برداری نیکان
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۲۸۳۹۲۰۲
سوابق کاری انجام کلیه امور مربوط به کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضاییه در تهران
انجام کلیه امور نقشه برداری (پایش دیواره های گودبرداری، پیاده سازی ستون، کنترل شاغولی ستون ها و …)
سایر مهارتها
نقشه بردار و کارشناس رسمی دادگستری

پیمایش نوشته