ژئوسل سیستم های نوین تثبیت و تسلیح خاک

نام گروه آرین خاک ایرانیان
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۰۲۰۴۹۵۲
سوابق کاری گروه آرین خاک ایرانیان اولین و تنها تولید کننده ژئوسل در ایران

ژئوسل سیستم نوین تثبیت و تسلیح خاک
ساخت دیواره های کانال
تسلیح بستر های سست
پایداری شیب شیروانی های سست
تسلیح بستر راه آهن
تسلیح راه
دیوار های حائل
خاک مسلح
اطلاعات بیشتر در وب سایت ما : www.geosynthetics.co

سایر مهارتها
ژئوسل سیستم های نوین تثبیت و تسلیح خاک

پیمایش نوشته