ثبت شرکت – رتبه بندی – پلمپ دفاتر – ارزش افزوده دارایی

نام ثبت رائین
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۴۴۶۹۸۱۷
سوابق کاری انجام کلیه امور ثبتی اعم از :
ثبت شرکت – پلمپ دفاتر – تغییرات – تنظیم صورتجلسات
انجام و اخذ رتبه
خرید و فروش رتبه آماده
انجام امور دارایی انجام
انجام کارهای ارزش افزوده
سایر مهارتها
ثبت شرکت – رتبه بندی – پلمپ دفاتر – ارزش افزوده دارایی

پیمایش نوشته