راننده

نام امیرده حقی
شهر تهران
مدرک تحصیلی سیکل
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۸۹۶۴۰۸۷۹
سوابق کاری راننده خاور ۳سال وراننده تاکسی ۱۰سال
سایر مهارتها
راننده

پیمایش نوشته