مهندس ناظر نمایشگاه بین المللی

نام Saber Zand
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۶۸۳۴۰۶۸
سوابق کاری اینجانب مهندس عمران دارای پروانه اشتغال به کار و همچنین شماره مهندسی از سازمان نظام مهندسی تهران همکاری خود را جهت مهر و امضاء برگه های تاییدیه احداث غرفه های نمایشگاه بین المللی تهران اعلام می نمایم
سایر مهارتها
مهندس ناظر نمایشگاه بین المللی

پیمایش نوشته