لیسانس شیمی

نام رضا احمدی
شهر تهران
مدرک تحصیلی لیسانس شیمی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۶۵۲۲۷۲۶۱
سوابق کاری ۳سال کار در پخش مواد دارویی
سایر مهارتها
لیسانس شیمی

پیمایش نوشته