کارگر نانوایی

نام حسین صیادی
شهر شیراز
مدرک تحصیلی سیکل
محدوده ی کار شیراز
تلفن ۰۹۳۶۷۷۷۲۴۱۱
سوابق کاری سابقه کار ده سال در نانوایی لواش
سایر مهارتها
کارگر نانوایی

پیمایش نوشته